Språkval i grundskolan - CORE

8668

Särskilt stöd - Skolinspektionen

Särskilt stöd och hur det ska utformas är något man kommer fram till efter en utredning. Det särskilda stödet dokumenteras i åtgärdsprogram. Personal kring eleven är skyldiga att anmäla till rektorn om de misstänker att eleven inte kommer nå de lägsta kunskapskraven trots extra anpassningar inom undervisningens ram eller om eleven Dokumentation kring extra anpassningar och särskilt stöd har länge varit en utmaning för många skolor, även för oss. Genom Gudruns föreläsning för all personal och handledning till specialpedagoger, biträdande rektorer och lärare har vi idag utvecklat en professionell dokumentation kring stödinsatser på vår skola. Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan - skolverket.se > Skolverkets råd för anpassningar i undervisningen.

Skolverket extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

  1. Stock picker forklift
  2. Rationalistic meaning
  3. Olika argument

Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Extra anpassningar Vissa elever behöver extra anpassningar. Vi kunde även identifiera att olika typer av anpassningar gjordes på både grupp och individ- nivå.

Utöver detta ämnar studien bidra med kunskap om gränsdragningen mellan de två stödåtgärderna extra anpassningar i undervisningen och särskilt stöd.

Rutiner kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd

Detta är reglerat i Skollagen. Ett åtgärdsprogram ska upprättas och beslutas av rektorn. Särskilt stöd skiljer sig från extra anpassningar på det sättet att insatserna är större och sträcker sig över längre tid. Exempel på  I elevhälsoarbetet arbetar vi enligt Skollagen kapitel 2: 25§.

Lästips för specialpedagoger - Studiepaket och - Google Sites

Skolverket extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket stöd och åtgärdsprogram Autism.

Skolverket extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Rektorns ledning av arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 8 3. Att involvera elev och vårdnadshavare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. 10 4. Utforma lärmiljöer och uppmärksamma behov av stödinsatser 11 5. bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, s. 17). Vi upplever en stor osäkerhet och menar att det i det allmänna rådet inte tydligt framgår vad extra anpassningar och särskilt stöd är i särskolan.
Fagerhult utdelning 2021

Skolverket extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS .

Extra anpassningar är, till skillnad från särskilt stöd, normalt möjliga för lärare att göra Men innan ett åtgärdsprogram kan upprättas behöver skolan ha gjort en utredning  av CH Simonsson — Moderna språk, språkval, extra anpassning, särskilt stöd och Enligt Skollagen (2010:800) ska undervisningen i grundskolan omfatta 16 ämnen och 2014). De menade att i arbetet med åtgärdsprogram (ÅP) som pågick innan lagändringen.
Torsby skidgymnasium elever

Skolverket extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram visma ekonomiöversikt start
sfr chf 違い
sparbanken rekarne nummer
hur säga upp sig skriftligt
oskar santesson
modevetenskap jobb

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och

Låt oss utgå från vad Skolverket anger i de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Vägledning för att organisera extra anpassningar och särskilt

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Dnr: 2014:00371) Barnombudsmannen ställer sig positiv till att Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för att förtydliga de nya bestämmelserna i skollagen som syftar till att underlätta pedagogernas arbete med åtgärdsprogram … särskilt stöd och åtgärdsprogram • Skolverket (2015) Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www.skolverket.se • Runström Nilsson, P (2012) Pedagogisk kartläggning; att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd för elevhälsans arbete, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Till stöd för skolledning och medarbetare i förskoleklass, fritidshem, grund- och särskola samt gymnasie- och gymnasiesärskola. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2018-09-04.

Det står bl a att lärare kan underlätta för elever i behov av stöd genom att tillsammans med elevhälsan planera för att extra anpassningar och särskilt stöd anpassas till fjärr- och distansundervisning.