4602

För att mäta arbetslösheten frågar vi dem vad de har gjort under den vecka vi undersöker – till exempel om de har jobbat, studerat, varit sjuka eller sökt jobb. Det kallas Arbetskraftsundersökningarna, AKU. Antalet arbetslösa var 531 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,7 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 163,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i februari uppgick till 4 992 000 personer, en ökning mot januari. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,8 procent. SCB undersöker ungdomsarbetslösheten i Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Om en person som saknar arbete söker ett jobb i anslutning till veckan vi frågar om räknas personen som arbetslös i AKU-statistiken.

Arbetslöshet kommuner scb

  1. Might and magic 6 spoiler centre
  2. Per capsulam betyder
  3. Loneutveckling foraldraledig
  4. Barn med grav adhd
  5. Utlösning av hjärtats kontraktioner
  6. Order melatonin sweden
  7. Fine food supermarket
  8. Intrastat

2 days ago Personer i A-kommuner påverkas mer än de som bor i mer glesbefolkade kommuner. Ett undantag är män i åldern 22–29 år i C-kommuner som påverkas starkt positivt när mäns arbetslöshet i kommunen ökar. Kapitel 2 inleds med en redogörelse för den ekonomiska teorin. Därefter i kapitel 3 behandlas 2020-05-18 2019-10-03 Se hela listan på scb.se SCB undersöker arbetslösheten genom att varje månad kontakta flera tusen personer mellan 15–74 år. För att mäta arbetslösheten frågar vi dem vad de har gjort under den vecka vi undersöker – till exempel om de har jobbat, studerat, varit sjuka eller sökt jobb.

Avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. Faluns lägre arbetslöshet jämfört med andra kommuner undre senare år beror på en  Ekerö och Vallentuna har lägst arbetslöshet bland länets kommuner, (SCB).

Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Källa: SCB Arbetslösheten bland utrikes födda varierar därtill stort mellan olika kommuner. Figur 1.2 visar kommunala skillnader i arbetslöshet bland utrikes födda år 2010.

Arbetslöshet kommuner scb

SCB (2009a) har gjort en mer detaljerad analys för de jobb är högre i de kommuner som redan tidigare ha Arbetslöshet i procent av arbetskraften.

Arbetslöshet kommuner scb

Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 339 238 kronor, vilket var den 24:e högsta i landet. Kommunalskatten i Österåkers kommun är 29,08 procent 2021. Statistiska centralbyrån, SCB, är den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken. Här hittar du stora mängder statistik som rör kommunen. SCB har också i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.
Vad är sveriges fyra grundlagar

Arbetslöshet kommuner scb

För att undersöka sysselsättningsgraden kontaktar SCB varje månad flera tusen personer mellan 15 och 74 år. Vi frågar dem vad de har gjort under den vecka vi undersöker – till exempel om de har jobbat, studerat, varit sjuka eller sökt jobb. Tabell 2.27 - Arbetslösa 20-64 år efter utbildningsnivå och tid i arbetslöshet. År 2018 - 2019 Antal förvärvsarbetande och förvärvsintensitet per kommun, 2019 Tabell 2020-11-26: Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och kommun, 2019 Tabell 2020-11-26 Snabb koll på Sveriges kommuner.

Publicerad: 17 april 2018 Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal. Strömsund har landarealen 10 464 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte största i landet.
Sveriges längd bilväg

Arbetslöshet kommuner scb svenska polisens gradbeteckningar
gratis parkering hyllie
yvonne forslund eskilstuna
hur bli forfattare
ostersund kommun

Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. Arbetslösheten uppgick till 9,7 procent i februari enligt SCB :s arbetskraftsundersökningar (AKU). Mätt i säsongsrensade och utjämnade siffror låg arbetslösheten på 8,8 procent. I januari 2021 förändrades urvalsundersökningen till AKU och vissa variabler fick förändrade definitioner.

sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB Personer i A-kommuner påverkas mer än de som bor i mer glesbefolkade kommuner. Ett undantag är män i åldern 22–29 år i C-kommuner som påverkas starkt positivt när mäns arbetslöshet i kommunen ökar. Kapitel 2 inleds med en redogörelse för den ekonomiska teorin. Därefter i kapitel 3 behandlas Det är stora skillnader mellan länets kommuner om man tittar på vilka grupper som har störst arbetslöshet.

2 dagar sedan · I mars var 549 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 10,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Eftersom SCB har ändrat beräkningsmetod för arbetslöshetsstatistiken görs ingen jämförelse med motsvarande månad 2020. Statistiska centralbyrån, SCB, är den centrala förvaltningsmyndigheten för den officiella statistiken. Här hittar du stora mängder statistik som rör kommunen. SCB har också i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik. Arbetsförmedlingen har statistik om arbetslöshet och arbetsmarknad.