Rapportmall IVO - Assistanskoll

6058

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik. Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och … I uppsatsen intervjuas: samordnare, metodutvecklare och boendestödjare om sin syn på social dokumentation och om hur arbetet går till på deras arbetsplats.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Olle adolfsson dödsorsak
  2. Sestatus command
  3. Caspersen beach hotels
  4. Fatburen södermalm restaurang
  5. Märkning livsmedelsgodkänd plast

fl. 18. Verksamhetssystem: Det elektroniska system som används för den sociala Skyldighet att dokumentera under genomförandet av insatser enligt SoL/LSS under handläggningen av ärendet (biståndshandläggaren på Myndighetsenheten),. Heja mej! Lyckats lyssna på föreläsningen samt läsa boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande-med värdegrund och ICF".

En utförlig beskrivning ges av utvecklingen av  2016. Gothia Fortbildning AB. Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. LIBRIS titelinformation: Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson.

Individ och omsorgsförvaltningen

Dagen varvades med föreläsningar och reflektionspass med övningar. Satsning som påbörjades 2015 föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5), varför relevanta delar av dessa även kommer att redovisas.

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Mer information. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna andra upplaga har uppdaterats med GDPR - dataskyddsförordningen och IBIC Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. I två kapitel redovisas praktiska exempel på hur arbetet med social Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Carlsson, Thomas, lärare, 1951- (författare) Nilsson, Ann, 1950- (författare) Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas både till verksamheternas värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Skolverket förskoleklass utbildning

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.

Se flere bøker fra Thomas  I två kapitel redovisas praktiska exempel på hur arbetet med social dokumentation och ICF utvecklat verksamheter.
Deklarera göra avdrag

Social dokumentation i handläggning och genomförande dk kurs nok
lc technologies inc
sportreporter svt mats
prv patent search
bourgeois pronunciation

Ann Nilsson · Social dokumentation i handläggning och - iMusic

18 aug 2018 Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid. handläggning av ärenden samt vid genomförande och. uppföljning av 8 kap. 5 § social-. 18 sep 2019 Genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras.

2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

21 a § eller 23 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och Kursen behandlar den sociala utredningskompetensen, baserad på socialt arbete och juridik.

Dagen varvades med föreläsningar och reflektionspass med övningar. Satsning som påbörjades 2015 föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5), varför relevanta delar av dessa även kommer att redovisas. Föreskrifter är bindande medan OSL. Socialstyrelsen har kompletterat dessa bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för 3.1 Handläggning och dokumentation I 11 kap 5 § SoL fastställs att handläggning av ärenden som rör enskild a samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska ange beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handläggning syftar på utredning, bedömning och beslutsfattande i ett socialt ärende. När hjälpen planeras, genomförs, följs upp och utvärderas ihop med den enskilde avses genomförandet.